1.3. Mẫu nước lấy để xác định sunfua cần phải lấy riêng và nếu không phân tích ngay phải cố định sunfua bằng dung dịch chì axetat hoặc dung dịch cadmi axetat 10%. 2. Xác định sunfua. 2.1. Nguyên tắc. Xác định H2S và muối của nó tạo thành kết tủa CdS, PbS...TÍNH CHẤT HÓA HỌC. 1. Tính axit yếu. - Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit sunfuhiđric. Axit sunfuhiđric là rất yếu (yếu hơn axit cacbonic) và là axit 2 lần axit. H2S H+ + HS- K1= 6.10-8. HS- H+ + S2- K2=10-14. - Tác dụng với các dung dịch kiềm. Ví dụ: NaOH + H2S → NaHS + H2O.

Để nhận biết H2S và các muối sunfua tan, có thể dùng hóa chất là dung dịch Na2SO4. dung dịch FeCl2. dung dịch NaOH. dung dịch Pb(NO3)2. Mình đọc xong đáp án mà chẳng hiểu gì hết. Các bạn giải thích giùm mình với Đáp án là Pb(NO3)2 (bôi đen)...A.Dung dịch bị vẩn đục màu vàng. B.Tạo thành chất rắn màu đỏ. C.Không có hiện tượng gì. D.Dung dịch chuyển thành màu nâu đen. Lời giải. Đáp án đúng:A.Dung dịch bị vẩn đục màu vàng. Giải thích. Khi sục SO2vào dung dịch H2S thì …

Dẫn (II) sulfua (cũng đánh vần sunfua) là một hợp chất vô cơ với công thức Pb S. Galena là quặng chính và là hợp chất quan trọng nhất của chì. Nó là một vật liệu bán dẫn với các mục đích sử dụng thích hợp. Thêm hiđro sunfua hoặc muối sunfua vào dung dịch chứa muối chì, chẳng hạn như PbCl 2, tạo ra kết tủa ...Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây. Kết tủa màu đen xuất hiện khi dẫn khí hiđro sunfua vào dung dịch. A. Pb(NO 3) 2. B. FeCl 2 C. Ca(OH) 2. D. ZnSO 4. Đáp án hướng dẫn giải chi tiết. Kết tủa màu đen xuất hiện khi dẫn khí hidrosunfua vào dung dịch Pb(NO 3) 2. Pb(NO 3) + H ...

Ferpy sulfide cũng có thể thu được trong môi trường nước bằng cách hòa tan lưu huỳnh trong dung dịch ion sắt (II). Lưu huỳnh, khi hòa tan, tạo thành hydro sunfua phản ứng thuận nghịch với các ion sắt (II) theo phản ứng. Đức tin 2+ + H 2 S FeS (2) + 2H +...PbS - Chì(II) sunfua. Phân tử khối 239.2650g/mol. Màu Đen. Thể Rắn. Tên tiếng anh lead(ii) sulfide Trong thực tế, chì(II) sunfua là chất đầu tiên, được sử dụng làm chất bán dẫn. Chì(II) sunfua kết tinh trong mô hình natri clorua, không giống như nhiều chất bán dẫn IV-VI khác. Các hạt nano có chứa gốc sunfua và các chấm ...

Phản ứng cho HCl (axit clohidric) tác dụng vói PbS (Chì(II) sunfua) tạo thành H2S (hidro sulfua) Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride) Cl 2 + C 3 H 8 => HCl + C 3 H 7 Cl CO + H 2 O + PdCl 2 => 2HCl + CO 2 + Pd C 2 H 5 Cl => C 2 H 4 + HCl...a) Tính chất của dung dịch axit sunfuric loãng • Axit sunfuric loãng có đầy đủ tính chất hóa học của một axit mạnh. + H 2 SO 4 loãng Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. + H 2 SO 4 loãng tác dụng với bazơ: H 2 SO 4 + 2NaOH Na 2 SO 4 + …

Với Bài tập về Hidro Sunfua (H2S) cực hay, có lời giải chi tiết Hoá học lớp 10 tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập Hidro Sunfua (H2S) từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Hoá học lớp 10. Câu 1: Phương ...Quy trình này được sử dụng để xác định sunfua trong nước thải. Giới hạn phát hiện của phương pháp (MDL) là 0,04 mg S2-/L. Giới hạn định lượng của phương pháp là 0,14 mg S2-/L. Giới hạn báo cáo là 0,14 mg S2-/L. Khoảng tin cậy để xác định sunfua từ: 0,1 mg/L – 2,0 mg/L ...

Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu (yếu hơn axit cacbonic), có tên là axit sunfuhiđric (H 2 S). Axit sunfuhiđric tác dụng với kiềm tạo nên 2 loại muối: muối trung hòa, như N a 2 S chứa ion S 2 − và muối axit như N a H S chứa ion H S −. 2. Tính khử mạnh...Viết phương trình phản ứng chứng minh: H,S là một axit và là một chất khử. FeS, 15. Tại sao điều chế Hidrôsunfua từ sun fua kim loại thì ta thường dùng axit HCI mà không dù $16_ {0}$ Tại sao pha loãng axit H,SO, ta phải cho từ từ H,SO, vào nước và khuẩy điều mà không là.

Trộn 5,6 gam bột sắt với 3,2 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch HCl giải phóng hỗn hợp khí Z và còn lại phần chất rắn không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn Z …...Dung dịch chì acetat base phải chứa 13,5 – 14,8% chì. Từ dung dịch này, người ta pha nước chì acetat base: Dung dịch chì acetat base 2g. Nước thường vđ 100 ml. Trộn đều, thu được một chất lỏng trắng như sữa do chì carbonat, sufat, clorid không tan mới được tạo thành.

SO 3 có đầy đủ tính chất của oxit axit, SO 3 tác dụng với oxít bazơ, dung dịch bazơ tạo muối Sunfat. SO 3 + NaOH → NaHSO 4. SO 3 + 2NaOH → Na 2 SO 4 + H 2 O. Dùng để sản xuất H 2 SO 4. Điều chế SO 3 bằng cách oxi hóa SO 2. 2SO 2 + O 2 2SO 3. Bài 1: Trình bày tính chất hóa học của hiđro ...#tonychinguyen #Teamkiendaudan #btsaiCông cụ BTSAI được tích hợp full các giải pháp thông minh.Tự động giao dịch theo cài đặt của người dùng với:👉TOOL AI...

Giấy thử dùng để phát hiện ion sunfua. Một mảnh giấy lọc đã được ngâm với dung dịch chì axetat (II) và làm khô, và còn được gọi là giấy đường chì. Khi nhỏ dung dịch mẫu có chứa các ion sunfua sau khi làm ẩm bằng nước, chì sunfua được tạo ra và chuyển sang màu đen ...Cách nhận biết dung dịch muối sunfua nhanh nhất - Hướng dẫn cách nhận biết các chất hóa học nhanh nhất, dễ hiểu giúp học sinh học tốt môn Hóa học. ... Lớp 2 - Chân trời sáng tạo. Giải Toán lớp 2; Giải Vở bài tập Toán 2; Giải Tiếng Việt lớp 2;

A. dung dịch HCl B. dung dịch Pb(NO3)2 C. dung dịch K2SO4 D. dung dịch NaCl BÀI TẬP CŨNG CỐ Câu 3: Hiđro sunfua có tính chất hóa học đặc trưng là: A. Tính oxi hóa. B. Không có tính khử, không có tính oxi hóa. C. Tính khử. D. Vừa có tính khử, vừa có …...1. Tính axit yếu. Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu (yếu hơn axit cacbonic), có tên là axit sunfuhiđric (H 2 S). Axit sunfuhiđric tác dụng với kiềm tạo nên 2 loại muối: muối trung hòa, như Na 2 S chứa ion S 2- và muối …

Cho H2S tác dụng với NaOH Viết PTPƯ II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC Hidro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu (yếu hơn H2CO3), gọi là axit sunfuhidric. 1. Tính axit yếu Axit sunfuhidric tác dụng với dd bazơ tạo 2 muối: muối trung hòa chứa ion S2- muối axit chứa ion HS- VD: H I Đ R ...Tính chất hóa học của hidro sunfua Tính axit yếu. Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu (yếu hơn axit cacbonic), có tên là axit sunfuhiđric ((H_{2}S)).Axit sunfuhiđric tác dụng với kiềm tạo nên 2 loại muối: muối trung hòa, như (Na_{2}S) chứa ion (S^{2-}) và muối axit như NaHS chứa ion (HS^{-}).

Tính chất hóa học: 3.1. Môi trường của muối sunfua: Các muối sunfua tan trong nước thường có môi trường kiềm. VD: pH của dung dịch Na2S 0,1M ≈ 12,76. 3.2. Phản ứng đốt cháy: muối sunfua + oxi oxit + SO2. VD: CuS + 3/2 O2 CuO + SO2↑. 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2↑...Nếu thì phản ứng tạo ra đồng thời cả hai muối NaHS và Na 2 S 2. Tính khử mạnh của H 2 S – Hidro sunfua là chất khử mạnh vì trong H 2 S thì lưu huỳnh có số oxi hoá thấp nhất (–2). – Trong điều kiện thường, dung dịch H 2 S tiếp xúc …

Sắt(II) sunfua hoặc sunfua sắt là một trong những hợp chất hóa học và là khoáng chất với công thức hóa học gần đúng là FeS.Hợp chất này là một chất rắn màu đen, không tan trong nước. Điều chế [sửa|sửa mã nguồn] Sắt ( II ) sunfua hoàn toàn có thể được điều chế bằng cách cho hai nguyên tố thành phần là Fe ...Khí Hydro sunfua tan trong nước tạo axit sunfua hiđric rất yếu (nó yếu hơn axit H2CO3). Tác dụng với dung dịch kiềm tạo ra 2 muối, muối trung hòa và muối axit: Đặc biệt khí H2S phản ứng với dung dịch muối cacbonat kim loại kiềm chỉ tạo ra 1 loại muối hiđrocacbonat.

Giải bài tập muối sunfua bằng phương pháp qui đổi. + Qui đổi là phương pháp đưa hỗn hợp nhiều chất về 1 chất hoặc hỗn hợp ít chất hơn. Trong bài tập về muối sunfua người ta thường qui đổi về các nguyên tử lượng tương ứng. + Vì số chất giảm đi nên số phản ...Hấp thụ hoàn toàn V lít khí H 2 S (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1,25M thu được dung dịch X có chứa 12,3 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là Giá trị của V là Khối lượng kết tủa thu được khi sục khí H 2 S dư vào 100 ml dung dịch CuCl 2 0,5M và FeCl 2 0,6M là

III - Tính chất hóa học của muối sunfua. 1. Một số muối sunfua tạo môi trường kiềm khi hòa tan trong nước. Khi được hòa tan trong nước, muối sunfua sẽ phân li ra ion S 2- chính là yếu tố tạo nên môi trường kiềm cho dung dịch muối sunfua. Đây cũng là một trogn nhiều trường ...1. Tính axit yếu. - Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu (yếu hơn axit cacbonic), tên là axit sunfuhiđric (H 2 S). - Axit sunfuhiđric tác dụng với dung dịch kiềm, tùy theo tỉ lệ sinh ra muối trung hòa hay muối axit. Ví dụ: H 2 …